Żmija, Katarzyna. 2018. „Determinanty I Perspektywy Prowadzenia działalności Rolniczej W małych Gospodarstwach Rolnych Z Pozarolniczą działalnością Gospodarczą”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (2):342-52. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.61.