Buriak, Ruslan, Victor Artish, i Mykola Orlykovskyi. 2018. „Management and Certification Process for Organic Production in Ukraine and Poland”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (3):59-66. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.3.66.