Czyżewski, Andrzej, i Jakub Staniszewski. 2018. „Zrównoważona Intensyfikacja Rolnictwa Jako Kombinacja efektywności nakładów Ekonomicznych I środowiskowych”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (3):80-90. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.3.68.