Klepacka, Anna, Wojciech Florkowski, i Katarzyna Wójcik. 2018. „Issues of Country of Origin, Market Incentives, and Recycling in Opinions of Passive Solar Collector Owners”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (3):165-72. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.3.75.