Pawlak, Karolina. 2018. „Zdolność Konkurencyjna przemysłu spożywczego krajów UE, USA I Kanady Na Rynku światowym”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (3):248-61. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.3.83.