Skotnicka, Magdalena, Kaja Karwowska, i Maria Śmiechowska. 2018. „The Problem of Food Waste in Different Types of Households on the Example of the Residents of Poland and Polish People Residing in the United Kingdom – Pilot Study”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (3):282-94. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.3.86.