Szajner, Piotr. 2018. „Ewolucja światowego Rynku Piwa”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (4):60-68. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.97.