Aboelnaga, Somaya. 2018. „The Necessary Modification of the Regional Development Methods Regarding to Climate Change Along the Nile River”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (4):69-79. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.98.