Balanovska, Tetiana, i Barbara Wyrzykowska. 2018. „The Requirements of the Contemporary Labour Market for Professionals”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (4):92-101. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.100.