Bąk-Filipek, Ewa. 2018. „Changes in the EU Beef Market”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (4):102-11. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.101.