Bednarz, Jacek, i Maria Zuba-Ciszewska. 2018. „Produkcja Mleka Ekologicznego W Polsce. Koncentracja Czy Rozproszenie?”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (4):112-21. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.102.