Bogołębska, Joanna. 2018. „Spadek Cen Ropy Naftowej W Gospodarce światowej – główne Przyczyny I Konsekwencje. Analiza Na przykładzie Okresu 2014/2015”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (4):133-45. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.104.