Grużewska, Agata, Marek Gugała, i Krystyna Zarzecka. 2018. „Analiza Rynku owoców Jagodowych – Wybrane Elementy”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (4):152-61. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.106.