Gruziel, Kinga, i Małgorzata Raczkowska. 2018. „The Taxation of Agriculture in the European Union Countries”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (4):162-74. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.107.