Jarka, Sławomir, i Marzena Trajer. 2018. „Support for the Beekeeping Sector in Poland and the European Union”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (4):183-91. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.109.