Jasiński, Michał, i Anna Górska. 2018. „Turystyka, Eksport Towarowy, Pomoc Rozwojowa I Przekazy Jako narzędzia przełamania Stagnacji społeczno-Gospodarczej W państwach Globalnego Południa O Niekorzystnym położeniu Geograficznym Oraz najsłab”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (4):199-208. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.111.