Kacperska, Elżbieta. 2018. „Działalność podmiotów Z kapitałem Zagranicznym W Polskim Rolnictwie”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (4):222-35. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.113.