Kopiński, Jerzy. 2018. „Ocena Zmian Organizacyjno-Produkcyjnych W Polskim Rolnictwie W kontekście Wybranych oddziaływań środowiskowych”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (4):284-94. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.118.