Kułyk, Piotr, i Łukasz Augustowski. 2018. „Zastosowanie Modeli Grawitacyjnych Dla Wybranych zbóż W Handlu między UE a USA”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (4):295-303. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.119.