Kwiecińska, Katarzyna, Jerzy Gębski, i Małgorzata Kosicka-Gębska. 2018. „Wpływ Wybranych źródeł Informacji Na Poziom Wiedzy konsumentów O Dziczyźnie”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (4):313-22. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.121.