Łukasiewicz, Katarzyna. 2018. „Przyjazdy turystów Zagranicznych Do Polski Oraz Ich Wydatki W Latach 2014-2017 – Charakterystyka I Perspektywy Rozwoju”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (4):333-44. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.123.