Maciejewski, Grzegorz. 2018. „Ekonomiczna dostępność żywności W państwach Unii Europejskiej”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (4):345-58. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.124.