Reuveni, Saada. 2018. „Hunger Solution: One-Dimensional and Multi-Dimensional Food Security Programs”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (4):407-16. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.129.