Suchoń, Aneta. 2018. „Spółdzielczość Rolnicza We Francji I Niemczech – Wybrane Zagadnienia Prawne I Ekonomiczne”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (4):451-62. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.133.