Szwacka-Mokrzycka, Joanna, i Grzegorz Letkowski. 2018. „Kierunki Dostosowań przedsiębiorstw Handlowych Do wzorców Zakupowych konsumentów”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (4):463-72. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.134.