Wasilewska, Ewa, i Łukasz Pietrych. 2018. „Starzenie Się społeczeństwa a Wzrost Gospodarczy W Krajach Unii Europejskiej”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (4):481-92. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.136.