Wasilewska, Natalia, Mirosław Wasilewski, i Serhiy Zabolotnyy. 2018. „The Enterprise’s Financial Condition Assessment As a Component of Its Creditworthiness”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (4):493-503. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.137.