Wyrobek, Joanna. 2018. „Analiza porównawcza Sytuacji Finansowej Farm Wiatrowych W Wybranych Krajach Unii Europejskiej W Latach 2009-2017”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (4):504-14. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.138.