Żak, Katarzyna. 2018. „Poland’s Position on the Investment Development Path”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18 (4):515-24. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.139.