Kosicka-Gębska, Małgorzata, Jerzy Gębski, Maria Jeznach, Katarzyna Kwiecińska, i Agnieszka Tul Krzyszczuk. 2017. „Charakterystyka porównawcza Zachowań Nabywczych Polskich konsumentów mięsa Na Tle porównań międzynarodowych”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 17 (1):95-105. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.1.9.