Rosiak, Ewa. 2017. „Światowy Rynek olejów roślinnych”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 17 (1):173-81. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.1.16.