Rembisz, Włodzimierz, i Adam Waszkowski. 2017. „Czynnik kapitału Jako Endogeniczne źródło Wzrostu W Rolnictwie”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 17 (2):211-23. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.2.40.