Bronisz, Urszula, i Andrzej Jakubowski. 2017. „Rural Tourism As a Factor Stimulating the Development of Border Areas – The Case of Lubelskie Voivodeship”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 17 (4):21-30. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.78.