Cieślik, Ewa. 2017. „The New Silk Road: Seeking Opportunities for Polish Exports in the Chinese Market”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 17 (4):31-40. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.79.