Davydenko, Nadiya, i Natalia Wasilewska. 2017. „Paradigm of Financial Provision of the Agricultural Land Restoration in Ukraine”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 17 (4):41-51. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.80.