Gajos, Edyta. 2017. „Implementation of Selected Sustainable Development Objectives in European Union Countries”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 17 (4):68-77. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.82.