Jacková, Silvia, Ľudmila Dobošová, Mária Kadlečíková, i Zuzana Kapsdorferová. 2017. „Food Security and Self-Sufficiency in Europe”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 17 (4):111-19. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.87.