Jaroszewska, Joanna, i Robert Pietrzykowski. 2017. „Convergence of the Labour Productivity in European Union Agriculture”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 17 (4):120-29. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.88.