Koreleska, Ewa, i Andrzej Ferenc. 2017. „Functioning of “Organics Cluster” in the French National and Regional Market of Organic Food”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 17 (4):151-60. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.91.