Łukasiewicz, Katarzyna. 2017. „Perspectives of Agritourism Development in Poland, Belarus and Ukraine”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 17 (4):210-17. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.97.