Pawlak, Karolina. 2017. „Importance and Comparative Advantages of the EU and US Agri-Food Sector in World Trade in 1995-2015”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 17 (4):236-48. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.100.