Smoluk-Sikorska, Joanna. 2017. „Distribution of Organic Food in Poland”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 17 (4):292-301. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.105.