Wasilewska, Ewa. 2017. „Demographical Ageing of the EU Member States’ Societies”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 17 (4):302-15. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.106.