Madugu, Altine. 2022. „Mapping Linkages Between Actors in Cattle Marketing Innovation System of Northeastern Nigeria”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 22 (1):17-27. https://doi.org/10.22630/PRS.2022.22.1.2.