Stańko, Stanisław, i Aneta Mikuła. 2022. „Zmiany Na Rynku mięsa Drobiowego Na świecie I W Polsce w latach 2001-2019”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 22 (1):43-61. https://doi.org/10.22630/PRS.2022.22.1.4.