Bożek, Jadwiga. 2016. „Klasyfikacja krajów Unii Europejskiej Pod względem podobieństwa Struktury Agrarnej”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 16 (1):36-47. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.1.3.