Bórawski, Piotr, i Aneta Bełdycka-Bórawska. 2016. „Polski Handel Zagraniczny artykułami Rolno-spożywczymi I Jego Prognoza”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 16 (1):48-59. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.1.4.