Kramarz, Paulina. 2016. „Uwarunkowania I Ekonomiczne Znaczenie Produkcji Ziarna Kakaowca W Krajach Afryki Zachodniej”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 16 (1):142-48. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.1.12.