Kufel, Justyna. 2016. „Cykl Koniunkturalny a Wahania Marż W Polskim przemyśle spożywczym – Wnioski Z Analizy Spektralnej”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 16 (1):149-63. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.1.13.