Wicki, Ludwik, Yulia Galchynska, Mariusz Maciejczak, i Mykola Orlykovskyi. 2016. „Rozwój Biogospodarki Opartej Na Wiedzy Na Ukrainie – W Kierunku Systemu Dyfuzji Innowacji Opartego O Model poczwórnej Helisy”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 16 (1):164-76. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.1.14.